Hướng dẫn chung

Hướng dẫn chung dành cho nhà bán

Thay đổi - Cập nhật thông tin tài khoản
Update your account details like name, email address, phone number or address, anytime by following these steps: Select account details from the menu b...
Sun, 18 Tháng 8, 2019 at 11:03 AM
Cập nhật thông tin vận chuyển & thanh toán
To set up payment channels on your account, Select payment options from the menu bar. Click the add payment method option. Pick the options from the ...
Sun, 18 Tháng 8, 2019 at 11:05 AM
Hướng dẫn thêm sản phẩm bán
Hướng dẫn thêm sản phẩm bán
Mon, 19 Tháng 8, 2019 at 9:47 PM
Hướng dẫn mở gian hàng
Để mổ gian hàng, Quý đối tác vào link sau: https://langmua.com/marketplace  Sau đó điền vào thông tin form thông tin: Sau khi điền xong thông tin ...
Mon, 19 Tháng 8, 2019 at 9:45 PM