Để mổ gian hàng, Quý đối tác vào link sau: https://langmua.com/marketplace 


Sau đó điền vào thông tin form thông tin:


Sau khi điền xong thông tin click vào Tạo tài khoản

Do đặc thù của việc xét duyệt nhà bán khắt khe, nên chúng tôi cần thời gian 1 - 2 ngày để kiểm tra và xét duyệt.