Dành cho người mua hàng

Hướng dẫn đăng ký tài khoản người mua
Để đăng ký tài khoản người mua, Quý khách hàng vào link sau: https://langmua.com/customer/account/create Sau đó điền các thông tin vào form Sau đó...
Mon, 19 Tháng 8, 2019 at 9:35 PM
Hướng dẫn nhận hàng
Hướng dẫn nhận hàng khi nhân viên giao hàng chuyển hàng tới nhà
Sun, 18 Tháng 8, 2019 at 11:20 AM
Hướng dẫn trả hàng
Hướng dẫn cách làm thế nào để trả hàng khi đã nhận hàng
Sun, 18 Tháng 8, 2019 at 11:20 AM
Hướng dẫn theo dõi đơn hàng đã mua
Hướng dẫn theo dõi đơn hàng đã mua tại www.langmua.com
Sun, 18 Tháng 8, 2019 at 11:21 AM
Cách theo dõi và kiểm tra tình trạng bảo hành sản phẩm
Cách theo dõi và kiểm tra tình trạng bảo hành sản phẩm đã đặt mua
Sun, 18 Tháng 8, 2019 at 11:22 AM
Hướng dẫn mua hàng
Để mua hàng hoàn tất tại www.langmua.com, Quý khách hàng cần chú ý các khái niệm và làm theo các bước sau: Khái niệm thuật ngữ: Số lượng sản phẩm: Là số ...
Tue, 20 Tháng 8, 2019 at 4:48 AM