Để mua hàng hoàn tất tại www.langmua.com, Quý khách hàng cần chú ý các khái niệm và làm theo các bước sau:

  1. Khái niệm thuật ngữ:
    • Số lượng sản phẩm: Là số lượng Quý khách đặt mua.
    • Tuỳ từng dòng sản phẩm khác nhau mà số lượng có ý nghĩa khác nhau.
    • Ví dụ: Với sản phẩm là giò, nem... thì khối lượng kg được dùng để tính giá, do vậy Số lượng sản phẩm ở đây được hiểu là số Kg Quý khách đặt mua.
  2. Các bước tiến hành đặt mua

Bước 1: Chọn / Tìm sản phẩm cần mua

Bước 2: Chọn thông tin cần mua và đặt mua

Bước 3: Tiến hành Thanh toán

Giỏ hàng: https://langmua.com/checkout/cart/ 

Nhập thông tin nhận hàng https://langmua.com/checkout/#shipping 

Chọn hình thức thanh toán: https://langmua.com/checkout/#payment 

SAu khu click vào đăt hàng, ra được như thông báo dưới đây là thành công